Markkinoinnin analysointi

Markkinointi on prosessi, mikä elää kaiken aikaa ja kaikkialla. Siihen vaikuttaa likipitäen kaikki, mitä yritys tai sen henkilöstö tekee, miten toimii ja elää arkeaan. Useinkaan tätä kokonaisuutta ei ymmärretä kattavasti markkinoinninksi, vaan markkinointina pidetään vain esitteitä, netsivustoa, somea eli suoranaisia markkinoinnin konkreettisia tuotteita.

Kun asiat hoidetaan yritysessä vuosien rutiinilla, voi olla vaikeaa liittää mukaan uusia asiakokonaisuuksia ja niiden toteuttamiseen käytetään usein vääriä resursseja - erityisen yleistä tämä on digimarkkinoinnin alueella. Lisäksi, kun uusi toiminta-alue koetaan vaikeaksi, niin sen tekeminen vähintäänkin hidastuu. Jos ei ymmärretä miksi jotain tehdään tai ei nähdä tuloksia, jää työ usein muiden kiireiden jalkoihin.

Yrityksen Digimarkkinoinnin analysointi auttaa selvittämään realistisesti missä mennään ja kenen vastuulla, millä vauhdilla ja voimalla. Usein kokonaisuuden hahmottaminen jo sinällään tehostaa toimintaa ja saa erityisesti prosessin toimijat kiinnostumaan uudella tavalla tekemästään. Kun asianosaisille on täysin selvää, mikä on oma rooli ja mitä muut tekevät kokonaisuuden eteen, vahvistuu vääjäämättä halu toimia tavoitteen hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla. Ja, jos vielä lisätään selkeitä mittareita, joista oma työ saa automaattisen palautteen, on lopputulos varmasti erityisen onnistunut.

Kysy lisää, kerromme mielellämme - myös iltaisin ja viikonloppuisin!

Pekka Lyly, AD
pekka@lyly.fi 
0400815111

Lyly.fi Oy - Digimainostoimisto

Studio
Lehmusrinne 4 H1, 8krs, 13100 Hämeenlinna
Hallinto
Birger Jaarlin katu 3A18, 13100 Hämeenlinna

0400 815 111 - desk@lyly.fi